Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Leespanel is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij inschrijving op Leespanel.nl wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken. De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval door ons verwerkt:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortejaar
  • Postcode
  • Geslacht
  • Antwoorden profielvragenlijst (waaronder leesbeperking)
Leespanel verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. U wordt uitgenodigd voor inschrijving bij Leespanel, omdat u bent aangemeld voor de diensten van Dedicon, CBB en/of Bibiliotheekservice Passend Lezen.Doeleinden verzamelen gegevens

De persoonsgegevens worden door Leespanel gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek. In de onderzoeken waar Leespanel u voor uitnodigt wordt gevraagd om uw mening of ervaringen te delen over onderwerpen die betrekking hebben op de producten en diensten van Dedicon, CBB en Bibliotheekservice Passend Lezen. Deze gegevens worden door deze partijen gebruikt voor analysedoeleinden met als uiteindelijke doel het verbeteren van hun dienstverlening naar haar klanten. De onderzoeksgegevens worden zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn. Leespanel richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat wij u uitnodigen voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. U mag zelf bepalen of u deelneemt aan deze onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het panel.

Het kan voorkomen dat wij (persoonlijke) achtergrondinformatie gedurende een onderzoek ontvangen/opslaan. Dit gebeurt nooit in combinatie met uw voornaam, achternaam, e-mail of telefoonnummer, maar uitsluitend gecombineerd met een anoniem user-id. Denk bij achtergrondinformatie aan geslacht, opleidingsniveau, leeftijd etc. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt met als doel: 1) Het technisch laten functioneren van ons mailsysteem, zodat we kunnen zien of en wanneer u een onderzoek hebt afgerond en 2) (statistische) onderzoekanalyses mogelijk te maken.

Op welke andere manieren worden persoonsgegevens verzameld door Leespanel? Leespanel verwerkt de persoonsgegevens die door u, als panellid, worden aangeleverd. Daarnaast maakt Leespanel gebruik van functionaliteiten en technieken die ervoor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Er worden door Leespanel twee soorten cookies gebruikt, namelijk functionele cookies en analytische cookies.Functionele cookies

De functionele cookies worden enkel gebruikt om de onderzoeken die u van Leespanel ontvangt goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een respondent niet meerdere keren kan deelnemen aan een onderzoek of in sommige gevallen dat, wanneer u tussendoor met een onderzoek stopt, u later weer verder kan gaan waar u gebleven was.Analytische cookies

Naast de functionele cookies maakt Leespanel gebruik van analytische cookies voor de website van het panel. Deze analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik van Leespanel.nl te analyseren. Er worden geen gegevens opgeslagen van uw overige internetgebruik.
Het gebruik van cookies door Leespanel is volkomen veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Informatie vanuit de cookies, of overige persoonsgegevens die in het systeem van Leespanel staan, worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen.Duur van de opslag van uw gegevens

Leespanel bewaart uw gegevens zolang u lid bent van het panel. Zodra u uitgeschreven bent stopt Leespanel met het verwerken van u persoonsgegevens. De gegevens die bij Leespanel bekend zijn worden vervolgens “gehasht”. Dit betekent dat de gegevens niet meer in te zien zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van Leespanel vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van het opslagtermijn, zal het panellid volledig worden verwijderd uit het panel. Deze bewaartermijn wordt geadviseerd door de Autoriteit Consument & Markt om op deze manier aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van Leespanel vooraf toestemming hebben gegeven.Bescherming van uw gegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie en andere vormen van versleuteling. Bij een uitschrijving worden gevoelige gegevens van de betrokkene cryptografisch ge-hashed met het SHA256 algoritme. Bij het hashen wordt een stukje informatie wat normaal gezien voor iedereen leesbaar is, onleesbaar gemaakt. Daarnaast wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt om de originele informatie terug te halen vanwege de cryptografische eigenschappen.Welke rechten heeft u?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft leden meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hieronder staan aan de hand van de AVG de rechten die u als panellid heeft.Recht van inzage

Zo heeft u als panellid het recht om te vragen welke gegevens van u gebruikt worden en om deze gegevens in te zien. Deze gegevens worden door Leespanel opgesplitst in opvraagbare gegevens en niet-opvraagbare gegevens.Opvraagbare gegevens

Leespanel leden hebben recht op inzage voor wat betreft hun eigen persoonsgegevens. Leespanel verwerkt uitsluitend de gegevens die door u zelf zijn verstrekt.Niet-opvraagbare gegevens

Wanneer u lid bent bij Leespanel, dan wilt u deelnemen aan onderzoeken van Leespanel. Leespanel werkt uitsluitend mee aan onderzoeken van Dedicon, CBB en Bibliotheekservice Passend Lezen. Leespanel werkt nooit mee aan ander soort marktonderzoeken, of commerciële vragenlijsten met als doel u producten en/of diensten te verkopen. Vanuit een uitnodiging wordt u met een anoniem user-id doorgestuurd naar de vragenlijst. Antwoorden op vragenlijsten worden anoniem rechtstreeks ingevuld en later verwerkt door Leespanel. Het recht op inzage strekt niet tot inzage in anoniem gegeven antwoorden die worden gebruikt voor statistisch onderzoek.Recht op bezwaar / beperking van de verwerking / om vergeten te worden

Ieder panellid heeft het recht op bezwaar, om de te verwerken gegevens aan te passen en om vergeten te worden. Bij het beroep op één of meerdere van deze rechten, zal Leespanel het panellid uitschrijven. Een panellid kan beroep doen op één of meerdere van deze rechten door contact op te nemen met Leespanel via info@panelinzicht.nl. Zodra een panellid uitgeschreven wordt uit het panel, dan worden de gegevens van dit lid “gehasht”. Dit betekent dat de gegevens niet meer in te zien zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van Leespanel vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van de eerdergenoemde opslagtermijn, zal het panellid volledig worden verwijderd. Het gaat hierbij uitsluitend om de gegevens die door Leespanel worden verwerkt.Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien Leespanel wijzigingen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacy beleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt Leespanel de gewijzigde versie op de website of per e-mail bekend. Wij adviseren u om regelmatig ons Privacyverklaring te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, dan kunt u de overeenkomst met Leespanel beëindigen.