Voor wie?

Iedereen met een leesbeperking kan zich aanmelden voor het Leespanel. Onder mensen met een leesbeperking verstaan wij mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn, of door een cognitieve of motorische beperking niet goed kunnen lezen.